Fonds van Kazernering verdeelt geld

De Stichting Vrienden Nieuwe Kerk, kinderboerderij De Punt en het Smalstad Gemengd Koor in Brouwershaven krijgen een bijdrage uit het fonds.
Het fonds werd opgericht in de Franse tijd toen troepen werden ingekwartierd in Zierikzee en daarvoor onder meer kazernes moesten worden ingericht. Uit de rente van dat kapitaal worden nu jaarlijks bedragen beschikbaar gesteld voor sociaal-culturele doelen in Zierikzee en omgeving.