CDA, VVD en PvdA in college Goes

De partijen, samen goed voor 16 van de 25 raadszetels, zijn het woensdagavond met elkaar eens geworden.
De beoogde wethouders, Jo-Annes de Bat (CDA), Loes Meeuwisse (VVD) en Jan de Pooter (PvdA), zijn alle drie nieuw.
De nieuwe coalitie betekent dat de PvdA terugkeert in het dagelijks gemeentebestuur. In 2006 werd de partij nog buitenspel gezet door het zogenoemde 'biddagakkoord'.