Westerscheldetunnel eerder tolvrij of lage tarieven?

Westerscheldetunnel eerder tolvrij of lage tarieven?
Westerscheldetunnel eerder tolvrij of lage tarieven? © oz
Tolplein Westerscheldetunnel
Tolplein Westerscheldetunnel © OZ
Meer passanten
De provincie heeft honderd procent van de aandelen van de Westerscheldetunnel. Maar het beheer van de tunnel gebeurt door de Westerscheldetunnel NV. Omdat er veel meer voertuigen door de tunnel rijden dan verwacht, heeft de provincie vier scenario’s onderzocht.
Profiteren
Het dagelijks provinciebestuur wil de gebruikers van nu daarvan laten profiteren. Dat zou betekenen dat het toltarief de komende jaren gelijk blijft. Na vier jaar wordt er opnieuw gekeken naar de tarieven.
Tolvrij
Een andere optie is om de tunnel eerder tolvrij te maken. Nu is vastgelegd dat er tot 2033 tol moet worden betaald. Maar omdat er meer voertuigen dan verwacht door de tunnel rijden, zijn de tolopbrengsten hoger dan verwacht. De provincie heeft berekend dat de tunnel daardoor twee jaar eerder tolvrij kan worden.
© Omroep Zeeland
Voorkeur
Toch heeft dat niet de voorkeur van het dagelijks provinciebestuur. In de aandeelhoudersstrategie staat de provincie liever de tunnelgebruiker van nu laat profiteren dan de tunnelgebruiker van 2031, dus de mensen die over 16 jaar door de tunnel rijden.
Btw
Er zijn nog twee andere scenario’s onderzocht. Een daarvan is om het beheer van de tunnel onder te brengen bij de provincie. Dat zou betekenen dat personenauto’s geen btw meer hoeven te betalen. Voor deze constructie is toestemming nodig van het ministerie van Financiën. Naar deze optie wil de provincie extra onderzoek doen.
Aandelen verkopen
Het vierde scenario dat is onderzocht is het verkopen van een deel van de tunnelaandelen. Dat zou miljoenen euro’s kunnen opleveren. Maar het dagelijks provinciebestuur ziet dat niet als een reële optie omdat het erg ingewikkeld is en je een deel van de zeggenschap over bijvoorbeeld de tarieven zou verliezen.
Het is de bedoeling dat Provinciale Staten 30 september een scenario kiest.