Middelburg gaat experimenteren met afval

Middelburg gaat experimenteren met afval
Middelburg gaat experimenteren met afval © oz
© oz

Waardevolle grondstoffen

MIDDELBURG - Dat doel wil de gemeente in het jaar 2020 behalen. Afval is geen afval, maar een nieuwe grondstof, betoogt de gemeente. En hoe minder restafval in de verbrandingsoven verdwijnt, hoe minder waardevolle grondstoffen er verloren gaan. 

Doelstelling

Op dit moment ligt de gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner op 246 kilo. Dus om die doelstelling van 100 kilo te behalen, moet er iets veranderen. Daarom start de gemeente dit voorjaar met de proeven.

Extra afvalcontainer

De eerste van de drie proeven vindt plaats in Arnemuiden Noord en gaat van start op 1 oktober. De bewoners van die wijk krijgen naast de grijze en de groene bak een extra afvalcontainer voor recyclebaar afval, zoals plastic verpakkingen en lege drankkartons. Nu moeten de bewoners dat nog zelf inzamelen en wegbrengen naar grote containers bij bijvoorbeeld supermarkten en milieustraten.

Rollen omgedraaid

De tweede proef start op 1 november en geldt voor de Stromenwijk. Bij deze proef worden de rollen voor recyclebaar en restafval omgedraaid. De grijze bak voor restafval wordt dan voortaan gebruikt voor recyclebaar afval. De wijkbewoners houden wel hun groene bak. Het restafval dat na de afvalscheiding overblijft, moeten ze wegbrengen naar containers, zoals dat nu nog gebeurt met het recyclebaar afval. 

Hoogbouw

De laatste proef start in december en is toegespitst op de afvalinzameling in hoogbouw en vindt plaats in de binnenstad Noord-West, bij flats in de Stromenwijk en in Hof Ter Veste. Bij deze proef wordt gekeken wat nou de beste manier is om in die flats het afval gescheiden op te halen.

Informatie

Alle huishoudens in de deelnemende wijken hebben al informatie ontvangen over de proef in hun wijk, of ze ontvangen die binnenkort. In Arnemuiden Noord en in de Stromenwijk zijn na de zomer ook speciale informatiebijeenkomsten gepland. De proven duren een jaar. En na een half jaar gaat de gemeente de proeven evalueren.