PvdA: werkloosheid onder jongeren is te hoog

PvdA: werkloosheid onder jongeren is te hoog
PvdA: werkloosheid onder jongeren is te hoog © OZ
Provinciehuis - archieffoto
Provinciehuis - archieffoto © OZ
MIDDELBURG - Hoger
​Volgens de PvdA is het aantal jongeren dat zonder werk zit in werkelijkheid nog veel hoger. In het bovengenoemde getal zijn bijvoorbeeld de jongeren niet opgenomen die een niet-geplande vervolgstudie gaan volgen, extra lang stage lopen, als vrijwilliger aan de slag gaan, seizoenswerk verrichten of zichzelf terugtrekken van de arbeidsmarkt.

​In kaart
De PvdA-Statenfractie wil dat de op te richten jongerencommissie in kaart brengt hoe groot het probleem onder de Zeeuwse jongeren is, welke kansen er in Zeeland liggen en hoe de werkzoekende jongeren en de werkgelegenheid beter op elkaar kunnen aansluiten. ​Ook moet de commissie samen met scholen, overheden en bedrijven voor nieuwe banen zorgen.