Zeeuwse binnenvaart in zwaar weer

De prijzen waarvoor ze de vracht moeten vervoeren zijn zodanig gedaald, dat het voor de schippers bijna niet meer rendabel is om te varen.
Oud-minister Camiel Eurlings vindt dat de binnenvaartschippers in Nederland een steuntje in de rug moeten krijgen. Hij wil een binnenvaartambassadeur aanstellen die de belangen van de schippers in Den Haag behartigt.