Lijst plaatselijke monumenten Hulst

Volgens de gemeente kan daarmee het cultureel erfgoed beter worden beschermd, en dat is goed voor de uitstraling van Hulst. Om de lijst op te stellen is aan de dorpsraden in alle 13 kernen gevraagd, net als de Oudheidkundige Kring en Stichting Bescherming Stadsgezicht, objecten voor te dragen.
Uit iedere kern moet uiteindelijk minstens één monument overblijven.