Kans op vertraging bij ontpoldering

Daarvoor waarschuwt minister Verburg.
CDA, VVD en PVV willen dat pas na de verkiezingen een besluit wordt genomen over wat er met de Hedwigepolder moet gebeuren nadat die ontpolderd is. Verburg wijst erop dat de Tweede Kamer in december al heeft ingestemd met de ontpoldering en dat het nu puur om de uitvoering van dat besluit gaat.