Oudshoorn toch vice-raadsvoorzitter

Ariekees Oudshoorn van de partij Noord-Bevelands Belang wordt toch weer primus van de raad, een soort vertrouweling en waarnemend raadsvoorzitter.
Onlangs stapte Oudshoorn op als primus, omdat hij het niet eens was met de manier waarop het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland was geformeerd. Nu de nieuwe gemeenteraad hem weer als primus vraagt, doet hij het. Volgens Oudshoorn is dat geen gedraai, maar gaat de functie boven partijbelang.