Generator cokesfabriek naar museum

Het dagelijks provinciebestuur stelt 75.000 euro subsidie beschikbaar om de stoomgenerator van de voormalige cokesfabriek naar het Industrieel Museum in Sas van Gent te verhuizen.
Dat museum wil een beeld schetsen van de industriële ontwikkelingen in de stad van 1900 tot heden. Er zijn allerlei oude machines en werktuigen te zien van oude en nog bestaande bedrijven uit Sas van Gent.
De stoomgenerator moet volgend jaar te zien zijn in het museum.