Geen vertraging plan Hedwigepolder

Dat heeft de Tweede Kamer besloten. Eerder wilden CDA, VVD en PVV die plannen controversieel verklaren. Dat zou betekenen dat die alleen door een nieuw kabinet konden worden uitgewerkt.
Het CDA ziet af van het controversieel verklaren, maar heeft wel om extra aandacht gevraagd voor de zorgen in Zeeuws-Vlaanderen over vervuiling van slib, veiligheid van de dijken en de recreatiekansen in de Hedwigepolder.