Delta ziet geen toekomst biodiesel

Tweeëneenhalf jaar geleden nam Delta in Groningen nog een fabriek in gebruik waar de milieuvriendelijke brandstof wordt gemaakt, maar de resultaten vallen tegen.
Volgens Delta komt dat door een gebrek aan medewerking door de overheid en de slechte concurrentiepositie ten opzichte van andere landen. Daardoor verkoopt Delta te weinig biodiesel om winst te maken.