Bijeenkomst wateroverlast Yerseke (video)

Bijeenkomst wateroverlast Yerseke (video)
Bijeenkomst wateroverlast Yerseke (video) © OZ
bijeenkomst wateroverlast

Gescheiden rioleringsstelsel

YERSEKE - Op verschillende plaatsen wordt de riolering aangepast. De aanleg van een overstort bij de Welleweg en de Koningin Julianastraat is al begonnen. Op 19 september start in de omgeving van de Beatrixstraat met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Daardoor wordt regenwater en de vuilwaterriolering gescheiden van elkaar. In twee fases wordt een sloot in de Molenpolder gegraven. Dat komt omdat nog niet alle gronden in bezit zijn. De eerste fase start op 26 september. Zodra de overige gronden verworven zijn, volgt fase twee.

Extreme neerslag

De sloot moet voldoende waterberging bieden bij extreme neerslag, zoals in juni. Vervolgens moet het water ook afgevoerd kunnen worden naar de hoofdwaterloop en uiteindelijk naar het gemaal De Moer.

Nooit 100% garantie

De bijeenkomst trok ongeveer 50 inwoners van Yerseke. Daar werden door de gemeente en waterschap gezamenlijk oplossingen gepresenteerd. Wethouder Jaap Sinke benadrukte tijdens de bijeenkomst dat alle maatregelen nooit 100 procent garantie kunnen geven op voorkomen van wateroverlast.