Actie voor behoud belastingkantoor

Een motie van die strekking van TOP/Gemeentebelangen kreeg donderdagavond in de gemeenteraad unanieme steun.
Het Terneuzense belastingkantoor dat al eerder met moeite werd behouden dreigt opnieuw te verdwijnen als gevolg van nieuwe bezuinigingen.
Volgens Terneuzen zou dat een zware slag zijn voor de regio waar de werkgelegenheid al onder druk staat en al meer rijksdiensten zijn verdwenen.