Oppositie Sluis staat op scherp

Nieuw Gemeentebelang, Lijst Francois Babijn en Helder Zeeuws willen scherp oppositie voeren door samenwerking en overleg.
Dat hebben ze op de eerste vergadering van de nieuwe raad gezegd. Sluis wordt komende vier jaar geregeerd door VVD, PvdA en CDA, met steun van D66 en Dorpsbelangen en Toerisme.
De beoogde wethouders zijn Connie Almekinders voor de VVD, Peter Ploegaart voor het CDA en Jan Schaalje voor de PvdA.