Kritiek VVD ruimtelijke verordening

Sinds juli 2008 hoeft de provincie bestemmingsplannen van gemeenten niet meer goed te keuren. Toch wil de provincie daar invloed op houden om te voorkomen dat onder meer landschap langs snelwegen verrommelt.
De VVD noemt de verordening overbodig, omdat er genoeg regels zijn en er nu onnodig nieuwe regels bijkomen. Volgens gedeputeerde Van Waveren zijn er veel minder regels. De verordening is nodig om in te kunnen grijpen.