Meer bekendheid Nationaal Landschap

De kansen voor die gebieden moeten beter worden benut, volgens een meerderheid in Provinciale Staten. Het is de reactie op een rapport van de Rekenkamer.
In Zeeland gaat het om Walcheren, West-Zeeuws-Vlaanderen en de Zak van Zuid-Beveland. Statenleden willen dat er meer subsidie komt voor ondernemers en particulieren in die gebieden. Volgens gedeputeerde Hamelink kan dat alleen als ze die samen aanvragen.