Burgemeester Middelburg dreigt met sluiting café

Burgemeester Middelburg dreigt met sluiting café
Burgemeester Middelburg dreigt met sluiting café © OZ
© Hernán Pinera
MIDDELBURG - (Foto: Hernán Pinera - Flickr) 

Bibob


Omdat een van de eigenaren (vennoot) er mee gestopt is, moest het café een nieuwe vergunning aanvragen. Zo'n vergunning wordt standaard getoetst middels een zogeheten Bibob-procedure. De eigenaren van een horecabedrijf moeten daarbij met gegevens en documenten aantonen dat het bedrijf, en de bij de onderneming betrokken personen, integer en te goeder trouw zijn.
Geen advies
Voor de behandeling van de vergunningaanvraag heeft burgemeester Bergmann advies gevraagd aan het landelijk Bureau Bibob. Volgens Bergmann heeft dit bureau de eigenaar van Ut Babbelaertje meerdere malen om extra informatie verzocht om zo de aanvraag te beoordelen. "Maar de vereiste gegevens zijn nog steeds niet compleet", zegt Bergmann. Het Bureau Bibob heeft de gemeente laten weten dat ze zonder de vereiste gegevens geen advies kunnen geven. "Dan kan ik niet anders doen dan de vergunningaanvraag buiten behandeling te stellen."
Persoonlijk gesprek
Burgemeester Bergmann heeft in een persoonlijk gesprek met de eigenaren aangegeven dat ze nog twee weken de tijd krijgen om de gevraagde stukken aan te leveren. "Gebeurt dit niet, dan zie ik geen andere oplossing dan de zaak te sluiten. zonder een vergunning kan de zaak niet open blijven."
© OZ
Verzet
Een van de eigenaren van het café, Lou Traas, laat inmiddels in niet mis te verstane bewoordingen op Facebook weten dat hij het niet eens is met de hele gang van zaken. Volgens hem maakt burgemeester Bergmann 'zijn gezin kapot'. Hij belooft zich te blijven verzetten tegen de mogelijke sluiting van Ut Babbelaertje.

Inval

In februari was Ut Babbelaertje ook al in het nieuws. Toen viel de inspectie Sociale Zaken, de belastingdienst, het UWV en de gemeente Middelburg het café binnen. De eigenaar van de kroeg was toen woedend over de inval. Volgens wethouder Chris Simons van Middelburg werd daarbij een aantal overtredingen geconstateerd en aanknopingspunten voor verder onderzoek gevonden.