Zeeland start met terugdringen zelfmoord

Zeeland start met terugdringen zelfmoord
Zeeland start met terugdringen zelfmoord © OZ
© OZ
GOES - Aantal zelfmoorden
In Zeeland plegen elk jaar zo'n veertig mensen zelfmoord, van wie de meesten in Zeeuws-Vlaanderen. Het aantal zelfdodingen stijgt zelfs ver boven het landelijke gemiddelde.

Lokale aanpak

Volgens 113Online is er winst is te behalen door nog meer samen te werken, met de nadruk op lokale aanpak. Familie en naasten, GGD’en, de wijk-of buurtteams, huisartsen, scholen, politie, (sport)verenigingen, en GGZ-instellingen worden ingezet. Maar ook de vervoerssector en sociaal-economische sector moeten intensief samenwerken. 

Verantwoordelijkheid

Steeds meer organisaties vinden dat het voorkomen van zelfmoord niet alleen de verantwoordelijkheid is van de zorgsector, maar breder moet worden aangepakt. ProRail en NS, die op dit vlak veel kennis en expertise hebben opgedaan, delen deze opvatting.

Zeven regio's

De nieuwe aanpak om zelfmoorden zo veel mogelijk te voorkomen start in zeven regio's. Naast Zeeland doen Zuid-Oost Brabant, Zaanstreek Waterland, Friesland, Den Haag, Haarlem/Zuid Kennemerland en Groningen mee.