91 meldingen bij Meldpunt Erfgoed

Het meldpunt is bedoeld voor verwaarloosde en vergeten monumenten en voor monumenten die gesloopt dreigen te worden.
Bij het meldpunt zijn veel meldingen binnengekomen over klein erfgoed zoals duikers, grenspalen en weegbruggen. Na de melding wordt geprobeerd de monumenten te redden door ze te restaureren of te verplaatsen. De meeste meldingen kwamen van Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen.