Groen licht voor 48 huizen Ovezande

De gemeente heeft met alle bezwaarmakers een overeenstemming bereikt.
De gemeente is vier jaar geleden begonnen met de plannen voor de Plataanweg. De bezwaren hebben de plannen met twee jaar vertraagd.
De kavels kunnen vanaf februari 2011 worden uitgegeven. Bijna zestig mensen hebben al belangstelling getoond voor de nieuwe woningen.