Waarschuwing voor blauwalg bij Bergse Diepsluis

Waarschuwing voor blauwalg bij Bergse Diepsluis
Waarschuwing voor blauwalg bij Bergse Diepsluis © OZ
© OZ
THOLEN - Irritaties
Mensen die in aanraking komen met blauwalgen of die tijdens het zwemmen binnenkrijgen, kunnen last krijgen van irritaties aan ogen of huid. Andere klachten zijn hoofdpijn, maag- en darmklachten.

Afspoelen

Na een besmetting met blauwalg is het devies goed afspoelen onder de douche. Meer informatie is te vinden op de speciale website www.zwemwater.nl.

Veilig

Eerder deze week bleek uit gegevens van de website zwemwater.nl en de provincie, dat Zeeland de enige provincie is waar overal veilig gezwommen kan worden in de open natuurwateren. Dat komt deels omdat er in de provincie grote verbeteringen zijn doorgevoerd aan de rioloering, zodat er niet meer geloosd wordt op het oppervlaktewater. En omdat in andere provincies de problemen zich vooral voordoen in binnenwateren met ondiep zoet water en weinig doorstroming. Bij bijna alle Zeeuwse zwemlocaties gaat het of om zout water of om diep zoet water.