'Verdieping vaargeul funest voor natuur'

'Verdieping vaargeul funest voor natuur'
'Verdieping vaargeul funest voor natuur' © Omroep Zeeland
© Omroep Zeeland foto: Wilma van Oorschot

Toegang

VLISSINGEN - Bij de vorige verdieping van de Westerschelde is de vaargeul in de rivierarm verdiept tot vijftien meter. Dat was de derde en - zo werd toen beloofd - de laatste verdieping. Maar nu wil Zeeland Seaports dat de vaargeul tot Vlissingen verder wordt verdiept, om vrachtschepen met een diepgang van 16,5 meter toegang te geven tot de haven in Vlissingen-Oost.

'Onacceptabel'

In een brief aan Zeeland Seaports noemen de organisaties de plannen voor die zogenoemde 'maatwerkgeul' een gedeeltelijke verdieping van de Westerschelde, maar dan zonder de bijbehorende natuurcompensatie. Dat vinden ze 'onacceptabel'.

Funest

De brief is afkomstig van de Coalitie Delta Natuurlijk. Dat is een samenwerkingsverband tussen acht natuurorganisaties, waaronder Het Zeeuwse Landschap. Ze schrijven in hun brief dat het zeer slecht gaat met de natuur in de Westerschelde door de eerdere drie verdiepingen en dat een nieuwe verdieping funest zou zijn voor de Westerschelde.

Een van de laatste

Volgens de organisaties is de Westerschelde een van de laatste nog functionerende estuaria in noordwest Europa. Ze vinden dat dit 'waardevolle ecosysteem' niet verder onder druk mag komen te staan en dat er juist maatregelen nodig zijn om 'dit ecologisch én economisch belangrijke estuarium te behouden voor de toekomst'.

Precedent

Eerder kaartte de Vlissingse GroenLinks-fractie deze kwestie al aan bij het dagelijks gemeentebestuur. Volgens GroenLinks en de natuurorganisaties schept deze beperkte verdieping een precedent. Want als de geul naar Vlissingen is verdiept, zal Vlaanderen ook vragen om een nieuwe verdieping van de vaargeul naar Antwerpen, is de redenering.

Onjuistheden

De natuurorganisaties schrijven ook in de brief dat het onderzoek naar de mogelijke ecologische effecten van de 'maatwerkgeul' verschillende onjuistheden en onzekerheden bevat. Ze zijn het dan ook niet eens met de conclusie van dat onderzoek, namelijk dat er geen schade aan de Westerschelde-natuur zal worden toegebracht. Daarnaast vinden ze dat de nut en noodzaak van de ‘maatwerkgeul’ onvoldoende is aangetoond.