2,5 miljoen voor verdieping kreek Westerschenge

2,5 miljoen voor verdieping kreek Westerschenge
2,5 miljoen voor verdieping kreek Westerschenge © OZ
Westerschenge
Westerschenge © OZ
'S-HEERARENDSKERKE - Landbouw
Als de wind vanuit het westen waait, is de afvoer van water in een deel van de kreek niet langer toereikend. Daardoor kan er op omliggende landbouwpercelen brak water uit de Westerschenge terechtkomen. Om dat te voorkomen, moet er gebaggerd worden
Zuigerbootje
Dat baggeren gebeurt met een zuigerbootje . Via een leiding wordt de baggerspecie gebracht naar naar een akker aan de Schengeweg. Daar wordt de natte grond verspreid. Afhankelijk van het weer droogt en slinkt de bagger, zodat het gebruikt kan worden om percelen op te hogen. Op die manier is transport over de weg niet nodig. Volgens planning is het werk uiterlijk in maart 2017 klaar.