Zeeland Seaports: Baggeren bij Wielingen is hard nodig

Zeeland Seaports: Baggeren bij Wielingen is hard nodig
Zeeland Seaports: Baggeren bij Wielingen is hard nodig © Omroep Zeeland

Verdieping is nodig

VLISSINGEN - Volgens het havenbedrijf is verdieping hard nodig omdat met de huidige diepgang van 16,5 meter het niet het hele jaar door mogelijk is de haven van Vlissingen te bereiken. "Dit komt door een paar drempels in de bestaande vaargeul ter hoogte van de Wielingen. Belangrijke lading voor bedrijven kan nu namelijk geregeld de ondiepte in de vaargeul niet passeren en wijkt dan noodgedwongen uit naar buitenlandse havens of schepen varen niet volledig volgeladen naar de Zeeuwse haven, wat de duurzaamheid niet ten goede komt. Dit heeft negatieve gevolgen voor de bedrijven in de haven en is nadelig voor de regionale economie en werkgelegenheid."

Geen negatief effect

Natuurorganisaties noemen nog een verdieping, naast de eerdere drie verdiepingen, funest voor de Westerschelde. Zeeland Seaports vindt de angst onterecht: " In vergelijking met een eventuele vierde verdieping is deze ingreep zelfs uiterst verwaarloosbaar.nDoor deze innovatieve aanpak hoeft maar 600.000 m3 bagger verwijderd te worden. Onderzoek uitgevoerd door het bureau Arcadis toont aan dat de ingreep géén aantoonbaar nadelig effect heeft op het systeem van de Westerschelde."