Aanpak wateroverlast Schouwen klaar

Dat meldt de Dienst Landelijk Gebied. In tien jaar tijd zijn onder meer sloten verdiept, duikers ontstopt, nieuwe gemalen geplaatst en waterbergingen aangelegd.
Aanleiding voor het project 'Wateroverlast Kop van Schouwen' vormde honderden klachten over wateroverlast.
Eventuele nieuwe klachten kunnen bij de gemeente Schouwen-Duiveland worden doorgegeven.