Rol van crowdfunding in Zeeland groeit gestaag

Rol van crowdfunding in Zeeland groeit gestaag
Rol van crowdfunding in Zeeland groeit gestaag © OZ
Provinciehuis - archieffoto
Provinciehuis - archieffoto © OZ
ITEM crowdfunding zeeland

Eerste kwartaal

MIDDELBURG - Het grootste deel van die acht ton is opgehaald in het eerste kwartaal van dit jaar, namelijk ruim 500.000 euro. In het tweede kwartaal werd iets minder dan 300.000 euro verzameld. Zeeland blijft overigens flink achter bij de rest van Nederland. Van al het geld dat in Nederland door crowdfunding wordt opgehaald, is minder dan één procent gedoneerd door Zeeuwen.

Geografische spreiding

Verder valt qua geografische spreiding op dat vorig jaar de Zeeuwse crowdfunding zich concentreerde op Zuid-Beveland en Walcheren. Van de 12,5 miljoen die dat jaar werd opgehaald, kwam bijna alles, 12 miljoen, van die twee regio's. Dit jaar komt tot nu toe het merendeel van de projecten uit Zeeuws-Vlaanderen. In die regio werden dit jaar tot nu toe acht campagnes met succes afgerond, samen goed voor 489.000 euro.

Stimuleringsfonds

De provincie wil crowdfunding in Zeeland bevorderen en heeft daarom in maart een stimuleringsfonds opgezet. Aan dat fonds van de provincie deden dit jaar tot nu toe twintig projecten mee. Vorig jaar werden er in Zeeland over het hele jaar 23 projecten via crowdfunding gefinancierd.

Projecten

Twee van die projecten lopen nu: een kunstproject van Ineke Otte en de tentoonstelling Code Rood in het Watersnoodmuseum over het weer tijdens de ramp. Voor het kunstproject is 10.000 euro nodig en tot nu toe is er zo'n 5.000 opgehaald. Voor Code Rood is 12,500 euro nodig en er is tot nu toe 820 euro opgehaald.