Koning geeft Zeeland in twee zinnen duidelijkheid (video)

Koning geeft Zeeland in twee zinnen duidelijkheid (video)
Koning geeft Zeeland in twee zinnen duidelijkheid (video) © OZ
Zeeland wordt beter/niet beter van Miljoenennota 1

Verwachtingen

DEN HAAG - Maandag maakten commissaris van de Koning Polman en zijn vier gedeputeerden hun verwachtingen bij de rijksbegroting al bekend bij Omroep Zeeland. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat hoopte op kansen voor het midden- en kleinbedrijf. Zijn collega Harry van der Maas verwachtte investeringen in onderwijs en infrastructuur. En Ben de Reu keek uit naar het energiebeleid van het kabinet. Hij hoopte op kansen voor Zeeland op het gebied van wind-, zonne-, en getijde-energie. 
Lees ook: Welke kansen biedt Prinsjesdag voor Zeeland?

Troonrede
Koning Willem-Alexander gaf in twee zinnen in de Troonrede antwoord op de verwachtingen van het Zeeuwse provinciebestuur: "Grote investeringen in energietransitie, verduurzaming, bereikbaarheid en onderwijs zijn gewenst. Ook het midden- en kleinbedrijf moet financiering kunnen krijgen voor nieuwe groei. De regering komt met voorstellen om deze investeringen waar nodig beter te ondersteunen."

Investeren duurzame energie

De koning besteedde nog een extra zin aan de verwachtingen bij het energiebeleid van gedeputeerde Ben de Reu. Koning Willem-Alexander in de Troonrede: "De gevolgen van de klimaatverandering nopen tot forse investeringen en innovaties in duurzame energiebronnen, zoals wind, water en zonlicht. Afspraken over een betaalbare en schone energievoorziening zijn vastgelegd in het Energieakkoord. Deze ontwikkeling is niet alleen goed voor het milieu, maar levert ook banen op en kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven."
Troonrede deel 2

'Goed-nieuws-show'

"Een optimistische Troonrede". Zo beoordeelt gedeputeerde Ben de Reu in een eerste reactie de Troonrede die vanmiddag is uitgesproken door koning Willen-Alexander. De Reu keek samen met andere Zeeuwse gedeputeerden en provinciebestuurders naar Prinsjesdag op het provinciehuis van Zuid-Holland. "Een goed-nieuws-show", oordeelde De Reu. 
Reactie Ben de Reu
Kijk hier naar een korte impressie van de rijtoer en de troonrede:
Prinsjesdag troonrede 3