"Oudste archeologische vindplaats"

Archeologen zijn gestuit op mogelijk de oudste archeologische vindplaats van Tholen.
Het gaat om een houten structuur in de bodem langs de provinciale weg tussen Tholen en Poortvliet. Nader onderzoek moet nog uitwijzen of het inderdaad gaat om een vondst uit het Neolithicum of de Vroege Bronstijd.
Als dat zo is, dan is dat heel bijzonder. Tot nu toe zijn nog maar weinig sporen van bewoning uit die periodes bekend.
.