Provincie ontkent sluiproute Brouwerseiland

Provincie ontkent sluiproute Brouwerseiland
Provincie ontkent sluiproute Brouwerseiland © Omroep Zeeland / Jan van der Linde
© Omroep Zeeland / Brouwerseiland

Nieuwe natuurbeschermingswet

SCHARENDIJKE - Volgens de partij probeert de provincie op een slinkse manier de plannen voor het resort bij de Brouwersdam ter hoogte van Scharendijke goedgekeurd te krijgen voor 1 januari. Op die datum gaat de nieuwe natuurbeschermingswet in.  

Doorheen gedrukt

Onder die nieuwe wet wordt het volgens GroenLinks moeilijker om bouwprojecten te realiseren in natuurgebieden. Daarom zouden de plannen op enkele punten moeten worden aangepast. Om dat te vermijden worden de plannen er volgens GroenLinks nu nog even snel doorheen gedrukt.

'Verwerpelijk'

Ook hekelt de partij dat alle zes ontwerpbesluiten ter inzage liggen in de vakantieperiode. Wettelijk is dit niet verboden, maar volgens GroenLinks is dat uit oogpunt van behoorlijk bestuur 'verwerpelijk'.

Beleid

Het dagelijks provinciebestuur erkent dat ervoor is gekozen om de terinzagelegging te vervroegen om zo de procedure binnen de huidige wetgeving te doorlopen. Maar van een sluiproute zou geen sprake zijn, het is algemeen beleid om lopende aanvragen zoveel mogelijk af te handelen onder de huidige wetgeving.
© Omroep Zeeland / Jan van der Linde
Foto: Jan van der Linde
Toetsingskader
Sowieso zou er volgens het dagelijks provinciebestuur niets veranderen als de inzageprocedure over 1 januari heen getild zou worden. Aan het toetsingskader voor de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden verandert niets, en daar gaat het volgens Gedeputeerde Staten bij deze procedure om.
Zorgen
De D66-fractie in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland uitte eerder al zorgen over de gevolgde procedure, waarbij alle zes de ontwerpbesluiten tegelijkertijd ter inzage liggen, in de vakantieperiode nota bene. Uit de antwoorden bleek dat dit gebeurde op aandringen van de provincie.
Surfspot
Ook surfers protesteren al langer tegen de plannen. Zij zijn bang dat de geplande bebouwing de wind belemmert, zodat de surfers hun surfspot kwijtraken.