Wat gaan we doen met de extra opbrengst van de Westerscheldetunnel?

Wat gaan we doen met de extra opbrengst van de Westerscheldetunnel?
Wat gaan we doen met de extra opbrengst van de Westerscheldetunnel? © OZ
© OZ

Tarieven gelijk

MIDDELBURG - Het dagelijks provinciebestuur stelt voor om de tarieven de komende vier jaar gelijk te houden. Tot 2012 gingen de tarieven jaarlijks met zo'n twee procent omhoog vanwege de inflatie.

Tunnelgebruiker van nu

Door de hogere tunnelopbrengst te gebruiken om ook de komende jaren de tarieven gelijk te houden, profiteren de mensen die nu door de tunnel rijden. En het is beter om de tunnelgebruiker van nu te laten profiteren dan om de tunnelgebruiker van de toekomst eerder te laten profiteren van een gratis tunnel, is het pleidooi van het dagelijks provinciebestuur.

Eerder tolvrij

Het voorstel lijkt op brede steun te kunnen rekenen in Provinciale Staten. Toch zijn er partijen die ook willen dat de Westerscheldetunnel eerder tolvrij wordt dan de nu afgesproken datum van 14 maart 2033. De VVD wil die mogelijkheid nadrukkelijk openhouden. De partij denkt dat de meevallers groot genoeg zijn om dat mogelijk te maken. Bovendien, stelde fractievoorzitter Kees Bierens, heeft stoppen met tol heffen nog een voordeel: "Als je geen tol int, hoeven voertuigen niet meer te stoppen. Het verkeer stroomt dan vlotter door en het wordt veiliger."

'Gratis is niet realistisch'

Ook de SP is groot voorstander van het zo snel mogelijk tolvrij maken van de tunnel. Fractievoorzitter Ger van Unen: "Dat zou pas echt een impuls voor de economie zijn." Maar andere partijen zetten hun kanttekeningen bij die wens. D66, tot nu toe altijd voorstander van een tolvrije tunnel, zegt nu: "Het liefst hebben we alles gratis. Maar dat is niet realistisch. Daarom vinden we dat de mensen nu moeten profiteren. En we willen niet dat mensen nu meer betalen om de tunnel straks gratis te maken."
Nog niet in de pocket
Ook verantwoordelijk gedeputeerde Van der Maas waarschuwde voor te veel optimisme: "De meevallers van nu zijn dagkoersen. En de verwachtingen voor de toekomst moeten nog uitkomen. Het geld is nog niet in de pocket." Ook wil hij zich niet te rijk rekenen met de meevallende opbrengsten. "Het kan best zijn dat de onderhoudskosten van de tunnel hoger worden als hij langer in gebruik is. Met dat risico moeten we rekening houden."

Verkwanselen

Een voorstel van 50PLUS om de tunnelmeevallers te gebruiken voor het fietsvoetveer tussen Vlissingen en Breskens kreeg geen enkele bijval. De SGP vindt niet dat tunnelgebruikers moeten betalen voor fietsers en voetgangers. D66 gaat nog een stap verder en vindt niet dat je voor de recreatieve gebruikers van de veerdienst het economisch belang van Zeeland moet verkwanselen.

30 september

Provinciale Staten vergaderen op 30 september over de Westerscheldetunnel.