Kwart Zeeuwen klaagt over huisartsenpost (video)

Kwart Zeeuwen klaagt over huisartsenpost (video)
Kwart Zeeuwen klaagt over huisartsenpost (video) © oz
© oz

Onderzoek

OOST-SOUBURG - Dat komt naar voren uit een grote enquête die de regionale omroepen samen met de NOS hebben gehouden. Meer dan 15.000 mensen, onder wie bijna 600 Zeeuwen hebben de onlinevragenlijst ingevuld.
Top drie
Zeeuwse HAP-patiënten staan in de landelijke top drie van ernstigste klagers. Alleen in Noord-Brabant en Limburg is men ontevredener over de huisartsenposten. Ruim een kwart van alle Zeeuwen die aan de enquête hebben meegedaan, klagen over de manier waarop ze aan de telefoon te woord zijn gestaan; onvriendelijk, kritisch, afhoudend en/of argwanend. Een patiënt over de Goese HAP: "Het lijkt wel of die mevrouw van de receptie de kosten zelf moet betalen." 

Behandeling

Bijna 16 procent van de mensen die de enquête heeft ingevuld, is niet tevreden over de behandeling die ze van de arts kregen. Dat gaat dan om een foute diagnose, het voorschrijven van de verkeerde medicijnen, maar ook om een foute doorverwijzing en de gevolgen daarvan.

Positie van Zeeland

Over het hoofd gezien

Landelijk zegt 10 procent dat de arts niet goed heeft geluisterd. In Zeeland is dat ruim 12 procent. Een van de mensen die dit op de enquête heeft ingevuld, is Miriam Stout uit Kapelle. Zij overleefde ternauwernood een blindedarmontsteking die door de huisartsenpost over het hoofd was gezien.
Huisartsenpostenonlinevrouw

Lang wachten

De meest voorkomende klacht van patiënten in Zeeland is het lange wachten. Dat begint al aan de telefoon, want zonder telefonische afspraak ben je gewoonlijk niet welkom in een HAP. Eerder deze maand bleek al uit een onderzoek van de Consumentenbond dat de huisartsenposten van Zeeuws-Vlaanderen en Amsterdam de allerlangzaamste van heel Nederland zijn als het gaat om het opnemen van de telefoon. Vaak als gevolg van onderbezetting van de receptie.

Grafiek: hoe lang zit je in de wachtkamer van de HAP?

Positief
Het is niet allemaal kommer en kwel. Veel patiënten die 's avonds of in het weekend naar een HAP willen gaan, komen niet makkelijk binnen, maar zijn daarna toch tevreden. Een patiënt uit Middelburg: "Ik had in het weekend blijkbaar een klaplong en ik mocht niet naar de HAP komen. Ik moest naar de eigen huisarts gaan, werd me verteld. Ik werd later door de arts van de HAP teruggebeld: hij wilde me wèl zien. Ik ben 's middags gegaan en kon gelijk door naar Goes naar de SEH (Spoedeisende Hulp, red) en heb daar een week gelegen."

Geselecteerd

Het onderzoek kan niet worden beschouwd als een representatieve steekproef. De deelnemers hebben zichzelf geselecteerd: waarschijnlijk hebben vooral mensen met een uitgesproken mening over de HAP's de moeite genomen om de vragenlijst in te vullen. De uitkomsten kunnen dus niet weergeven wat de doorsnee inwoners van een provincie van hun HAP vinden. Ze kunnen wel inzage geven in wat mensen zoal meemaken als ze 's avonds of in het weekeinde een beroep op een HAP doen.
Maatregelen
Huisarts Frank Rutten van de Zeeuwse Huisartsencoöperatie (waar de huisartsenposten in Vlissingen, Goes en Zierikzee onder vallen) vindt de resultaten van de enquête niet verontrustend. "Uit de cijfers blijkt dat een grote meerderheid tevreden is over de huisartsenposten", zegt hij. Directeur Jeroen Frequin van de huisartsenposten in Zeeuws-Vlaanderen, zegt de enquête met de Zeeuws-Vlaamse huisartsen te willen bespreken. "Ik neem dit mee, om te bespreken met mijn achterban." Beiden zijn van plan om maatregelen te nemen om patiënten beter te informeren, bijvoorbeeld over de wachttijden.