'We zouden nu geen Oosterscheldekering meer bouwen'

'We zouden nu geen Oosterscheldekering meer bouwen'
'We zouden nu geen Oosterscheldekering meer bouwen' © Gijs Koole / Omroep Zeeland Flickr
30-jaar-Stormvloedkering-1-ZNO160920WE
NEELTJE-JANS - Natuurwaarden
De Stormvloedkering in de Oosterschelde viert dinsdag haar 30-jarig jubileum. Maar door de klimaatverandering en zeespiegelstijging wordt er anders nagedacht over natuur en kustveiligheid dan in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Er wordt niet tégen, maar mét de natuur gebouwd. "Houd de oevers intact", zegt Stronkhorst. "Versterk de dijken en vooroevers en dan kun je waarschijnlijk hetzelfde bereiken: het versterken van kustveiligheid met behoud van de natuurwaarden."

Icoon

Een stijgende zeespiegel door klimaatverandering en meer oog voor de natuur zijn de belangrijkste redenen om anders tegen een stormvloedkering aan te kijken. Joost Stronkhorst weet waar hij het over heeft. Dertig jaar geleden, toen de kering in gebruik werd genomen, was hij milieu-adviseur bij de Deltadienst van Rijkswaterstaat. Hij noemt de kering een "icoon van robuuste kustveiligheid". Met de watersnoodramp van 1953 nog vers in het geheugen, was een betonnen kering de oplossing.
© Omroep Zeeland
Compromis 
De Stormvloedkering was destijds dé oplossing om veiligheid en ecologie te combineren. Aanvankelijk zou de Oosterschelde helemaal worden afgedamd, maar zonder eb en vloed en zonder zout water zou de zeearm een dood, vies meer zijn geworden. Na veel protesten van onder meer oesterkwekers en milieubewegingen werd het een dam die bijna altijd openstaat, maar gesloten wordt bij storm. 
30 jaar Stormvloedkering 2