Motie tegen varkenshouderij Geersdijk

Motie tegen varkenshouderij Geersdijk
Motie tegen varkenshouderij Geersdijk © Omroep Zeeland
© Omroep Zeeland

Uitstel gevraagd

WISSENKERKE - De partij wil uitstel omdat nog niet alle onderzoeken zijn afgerond. Ook is NBB van mening dat intensieve varkenshouderijen gezondheidsproblemen opleveren voor omwonenden. NBB reageert op een memo van wethouder Van der Maas, die in augustus aangaf geen reden te zien om de vergunning voor de uitbreiding te weigeren.

Bezwaren

Inmiddels heeft de Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) een bezwaar ingediend tegen de uitbreiding. Ook GroenLinks heeft in Provinciale Staten vragen gesteld over het omgevingsplan van de provincie en de bijbehorende verordening, die de basis is voor de aangevraagde vergunning. Die vragen zijn door de provincie nog niet beantwoord.
Gemeentehuis Noord-Beveland
Gemeentehuis Noord-Beveland © Omroep Zeeland
Gezondheidsklachten
Noord-Bevelands Belang stelt verder dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in het rapport 'Veehouderij en Gezondheid' heeft geconcludeerd dat veehouderijen de kans op gezondheidsklachten bij omwonenden vergroten. Naar aanleiding daarvan heeft de staatssecretaris van volksgezondheid nieuwe maatregelen aangekondigd om de volksgezondheid beter te beschermen.
Vakantie
Ook verwijt de partij het gemeentebestuur van Noord-Beveland de vergunning ter inzage te hebben gelegd in de vakantietijd. "Daardoor is de reactietijd voor direct betrokkenen, omwonenden en instanties sterk verkort", staat in de motie.
Onverantwoord
Samenvattend zegt NBB dat het onverantwoord is om juist nu een nieuwe vergunning te verlenen voor het houden van duizenden varkens op een beperkte afstand van burgerwoningen. "In diverse onderzoeken wordt er gewaarschuwd voor de risico's die hieraan zijn verbonden voor het milieu en de gezondheid. Het starten van een intensieve veeteelt in deze omvang in Geersdijk niet alleen in strijd is met de huidige regelgeving, maar ook onverantwoord is gezien de gezondheidsrisico's".