Meer vrouwen in gemeenteraden 2010

Er zitten meer vrouwen in de Zeeuwse gemeenteraden sinds de afgelopen raadsverkiezingen.
Van de 281 raadsleden zijn er 73 vrouw, twaalf meer dan tijdens de vorige raadsperiode.
Ook al is het aantal vrouwen met twintig procent gestegen, de gemeenteraden blijven mannenbolwerken. Bijvoorbeeld in Borsele, waar maar twee van de negentien raadsleden vrouw zijn.