'Stel bezuiniging regionale omroepen uit'

'Stel bezuiniging regionale omroepen uit'
'Stel bezuiniging regionale omroepen uit' © Omroep Zeeland
Verslaggever Daniel Godingho Veiga bij Ster ZLM Toer
Verslaggever Daniel Godingho Veiga bij Ster ZLM Toer © Omroep Zeeland

Onvoldoende draagvlak

OOST-SOUBURG - Begin september werd duidelijk dat het samenwerkingsverband tussen regionale omroepen voorlopig niet doorgaat. Het wetsvoorstel werd niet door Dekker van OCW ingediend omdat er onvoldoende draagvlak voor was bij de dertien omroepen. Maar de bezuiniging van 17 miljoen euro, die vastgelegd is in eerdere wetswijziging gaat gewoon door. 

Juridische grondslag ontbreekt

Het Interprovinciaal Overleg (IPO), het samenwerkingsverband van provincies, vindt dat die bezuiniging in de ijskast moet zolang de nieuwe Mediawet er nog niet is. “De provincies gaan ervan uit dat de voorgenomen bezuiniging van 17 miljoen euro niet doorgaat nu het wetsvoorstel is aangehouden en dat de bezuiniging van 17 miljoen per 1 januari aanstaande gekoppeld blijft aan het in werking treden van dit onderdeel van de Mediawet. Dit omdat met het aanhouden van het wetsvoorstel de facto een juridische grondslag voor een verdere efficiencyslag ontbreekt”, schrijven de provincies.

— IPO (@IPO_Provincies)
">
Zorgen over media-aanbod
In de brief uiten de provincies zorgen over de gevolgen van de bezuiniging voor de kwaliteit en kwantiteit van het aanbod van regionale omroepen. "Hoewel de omroepen er nog steeds voor kunnen kiezen om zelf vrijwillig samen te werken en zo besparingen te realiseren, vrezen wij dat de omroepen toch genoodzaakt zijn om op de redacties en daarmee het programmatisch niveau te bezuinigen. Dit is onwenselijk en heeft negatieve gevolgen voor de democratische en sociale taak van de regionale journalistiek, met name ook in de dunbevolkte gebieden."
Samenwerking met krant
Het IPO pleit verder voor meer mogelijkheden voor de omroepen om publiek-privaat samen te werken, bijvoorbeeld met kranten.