Zeeuwen: liever nu lager tarief dan eerder tolvrij (video)

Zeeuwen: liever nu lager tarief dan eerder tolvrij (video)
Zeeuwen: liever nu lager tarief dan eerder tolvrij (video) © OZ
Enquête Westerscheldetunnel 1

Cadeautje

'S-HEERENHOEK - De Westerscheldetunnel trekt veel meer verkeer dan verwacht, de opbrengsten zijn daarom hoger en met dat geld kun je iets doen. Als de Zeeuwen zelf hun cadeautje mogen kiezen, vinden ze het bevriezen van de toltarieven voor de komende vier jaar beter dan iets waar ze pas over vijftien jaar van kunnen profiteren. Met datzelfde geld kun je ook de tunnel twee jaar eerder al tolvrij maken, in 2031 dus. Maar dat is niet waar de meeste Zeeuwen voor kiezen.
Enquête Westerscheldetunnel 2

Meerderheid

Provinciale Staten nemen volgende week een besluit over dit dilemma. Eerder heeft het dagelijks provinciebestuur al de voorkeur uitgesproken voor de variant met de lagere tarieven en inmiddels lijkt er ook een meerderheid van de Statenleden voor het korte-termijn voordeel te kiezen.

Steekproef

Omroep Zeeland heeft het onderzoeksbureau Markteffect een representatieve steekproef laten uitvoeren onder meer dan 400 Zeeuwen boven en onder de Westerschelde, evenredig verdeeld over de leeftijden en geslachten. Van hen kiest 32 procent voor versneld tolvrij, maar een veel groter deel, 48 procent, wil liever nu al profiteren van de extra opbrengsten en dus bevriezing van de tarieven. De overigen vinden dat er niets aan de toltarieven gewijzigd moet worden (8 procent) of heeft geen mening (13 procent).

Oude Zeeuws-Vlamingen

Zeeuws-Vlamingen hebben zelfs een iets sterkere voorkeur voor het nu bevriezen van de toltarieven dan mensen in Midden- en Noord-Zeeland, namelijk 51 procent. Onder de oudere Zeeuws-Vlamingen (60-plussers) is dat zelfs nog sterker, 61 procent. 

Grafiek: wat doen we met de extra tolopbrengst

Profiteren

Als de tunnel eenmaal tolvrij wordt, zullen de inwoners van Midden- en Noord-Zeeland daar het minste gebruik van maken, blijkt uit het onderzoek. 41 procent van de mensen ten noorden van de Westerschelde verwacht vaker dan nu door de tunnel te gaan, als die eenmaal tolvrij is. Andersom, het aandeel Zeeuws-Vlamingen die verwacht vaker van de Westerscheldetunnel gebruik te maken is 62 procent.

Grafiek: vaker door tunnel na tolvrij worden?

Eigen beheer

De Zeeuwen mochten zich in de enquête ook uitspreken over het toekomstige beheer van de tunnel. Op dit moment is de provincie Zeeland de enige aandeelhouder van de exploitant, het commerciële bedrijf NV Westerscheldetunnel.

Btw

Uit de enquête blijkt dat de voorkeur (51 procent) uitgaat naar het zelf gaan beheren van de tunnel door het provinciebestuur. Dat kan voor de automobilisten goedkoper uitpakken, omdat de provincie geen btw hoeft af te dragen over de tolgelden. Nu moet er wel btw worden betaald over een tunnelkaartje.

Houden

Maar de Zeeuwen willen hoe dan ook dat de provincie de Westerscheldetunnel houdt. De optie die bij de politiek ook in overweging is, het verkopen van de tunnelaandelen, heeft de voorkeur van slechts 2 procent van de Zeeuwen. Toch leeft het tunnelbeheer niet echt bij de Zeeuwen. De overige 47 procent van de Zeeuwen vindt namelijk dat er niets aan het beheer hoeft te veranderen, of heeft geen mening.