Toestemming voor uitstoot Thermphos

Forforfabriek Thermphos in Vlissingen-Oost krijgt toestemming van de provincie voor de uitstoot van koper, chroom, kwik, dioxine en ammoniak.
De vergunning voor de uitstoot van kwik, chroom en koper was door de Raad van State in maart 2008 vernietigd. Voor dioxine en ammoniak had Thermphos nog geen vergunning.
Verder doet de provincie onderzoek naar klachten over de uitstoot van Thermphos. Die klachten komen uit omliggende dorpen.