GS kritisch over plannen Middelburg

Het dagelijks provinciebestuur schrijft dat in een brief aan de gemeente.
Afgesproken is dat Middelburg de komende tien jaar 2400 nieuwe huizen bouwt, maar in de plannen zijn dat er 160 meer.
Als Middelburg de plannen doorzet, kan dat volgens provinciebestuurder Van Waveren leiden tot leegstand in Middelburg of Vlissingen.