Voorlopig blijft ​café Ut Babbelaertje gewoon open

Voorlopig blijft ​café Ut Babbelaertje gewoon open
Voorlopig blijft ​café Ut Babbelaertje gewoon open © OZ
© OZ

Integriteitsonderzoek

MIDDELBURG - Omdat een van de eigenaren ermee stopte, moest het café een nieuwe vergunning aanvragen. Daarvoor moet je eerst meewerken aan een integriteitsonderzoek, een zogeheten Bibob-procedure. De eigenaren van een horecabedrijf moeten met gegevens en documenten aantonen dat het bedrijf, en de bij de onderneming betrokken personen, integer en te goeder trouw zijn.

Herhaaldelijke verzoeken

Voor de behandeling van de vergunningaanvraag vraagt burgemeester Bergmann advies aan het landelijk Bureau Bibob in Den Haag. Maar volgens Bergmann waren de documenten niet op orde, ondanks herhaaldelijke verzoeken van het bureau aan de eigenaar van Ut Babbelaertje om extra informatie. Daarom dreigde de burgemeester eerder met sluiting.

Zonder vergunning

Nu alle benodigde informatie alsnog is aangeleverd, kan het Bureau Bibob een advies uitbrengen. Ondertussen zit het café zonder vergunning. Maar de gemeente heeft aangekondigd voorlopig niet te handhaven op dat gebrek aan een vergunning.

Doodsteek

Het duurt tot acht weken voor het bureau met een advies komt en na die termijn kan het bureau nog verlengen. Volgens de gemeente zou het de doodsteek betekenen voor de ondernemer als die al die tijd voorlopig dicht zou moeten. Daarom mag het café gewoon doordraaien.

Drie opties

Wanneer het advies er ligt kan de burgemeester aan de hand daarvan globaal gezien kiezen uit drie opties. Hij kan de vergunning weigeren, dan moet het café per direct dicht. Hij kan ook de vergunning verlenen, dan blijft het café voor onbepaalde tijd open. Maar er is nog een derde optie: Hij kan ook een tijdelijke vergunning verlenen, bijvoorbeeld om de café-eigenaar de kans te geven om bepaalde zaken te regelen in de tussentijd, waarna de vergunning opnieuw wordt beoordeeld.