Hogeweg Westkapelle blijft open

Deze weg, tussen de Oude Zandweg en de parkeerplaats bij de Schelpweg, zou worden afgesloten voor auto's en motoren, zo werd vorig jaar besloten. De Hogeweg doorsnijdt een natuurgebied.
Tegen het plan werden 611 bezwaren ingediend. Op basis daarvan concludeert het waterschap dat er geen draagvlak is voor de afsluiting van de Hogeweg. Verder blijkt dat vogels geen last hebben van het wegverkeer.