Draagvlak voor verzilting Zoommeer

De landbouwsector, het bedrijfsleven en natuurorganisaties gaan akkoord met een zout Volkerak-Zoommeer.
Voorwaarde is dat er wel voldoende zoetwater moet zijn. Het plan om het Volkerak-Zoommeer zout te maken is er al jaren.
Onder meer De Kamer van Koophandel, ZLTO en Staatsbosbeheer vinden dat er snel een besluit moet worden genomen nu er nog voldoende maatschappelijk draagvlak is voor verzilting.