Provincie: grote zorgen over Delta

De partijen in Provinciale Staten maken zich grote zorgen over de toekomst van energiebedrijf Delta.
Vorige week kwam naar buiten dat de winst over 2009 uitkwam op 7 miljoen euro en dat is honderd miljoen euro minder dan het jaar daarvoor.
Volgens de PvdA zorgt de financiële situatie voor onrust bij het personeel, omdat gedwongen ontslagen niet worden uitgesloten. De VVD vraagt zich af of de geplande verhuizing naar een nieuw pand wel door moet gaan.