Veere: garantie Klink ambulancepost

Het gemeentebestuur van Veere wil een harde garantie van minister Klink dat er een ambulancepost blijft op de Kop van Walcheren.
In een brief schrijft Veere dat zonder financiële steun zo'n permanente post zal verdwijnen en dat dit leidt tot veel te lange aanrijtijden.
Het gemeentebestuur heeft uit eerdere reacties van de minister opgemaakt dat hij het belang van de post onderschat. Klink is daarom uitgenodigd zelf te komen kijken tijdens de zomer.