"Rijksdiensten naar Zeeland halen"

Het provinciebestuur gaat proberen Rijksdiensten naar Zeeland te halen.
Een motie van de PvdA met die strekking heeft Provinciale Staten vrijdag aangenomen. Volgens de partij levert de vestiging van Rijksdiensten werkgelegenheid op in de provincie.
En dat zou kunnen dienen als een oplossing tegen het dalend bevolkingsaantal, de krimp.