Gemeenteraad Vlissingen stemt in met uitkleden bibliotheek

Gemeenteraad Vlissingen stemt in met uitkleden bibliotheek
Gemeenteraad Vlissingen stemt in met uitkleden bibliotheek © OZ
bibliotheek Vlissingen

Motie

VLISSINGEN - Het voorstel van het college stuitte op verzet van GroenLinks, PvdA en CDA. GroenLinks en de PvdA dienden een motie in om eerst in gesprek te gaan met de scholen. Die motie werd verworpen door de meerderheid van de raad.
Cinecity
Het hoofdgebouw van de bibliotheek Vlissingen zit nu nog aan de Spuistraat. Dat pand staat al vijf jaar te koop. Het is de bedoeling dat de bibiotheek in het centrum van Vlissingen blijft, maar wethouder Josephine Elliot wilde niet op de zaken vooruit lopen. Tijdens de vergadering werd Cinecity genoemd, maar daar zei de wethouder niets over. 

Kwaliteit blijft behouden

De bezuinigingen op de Vlissingse bibliotheek spelen al jaren. In de zomernota werd al bekend dat een bedrag van 563.000 euro overblijft voor de bibliotheekvoorzieningen in Vlissingen. Ondanks die forse korting in korte tijd, verwacht het college dat de kwaliteit van de bibliotheek blijft, terwijl er ook ruimte blijft voor 'maatwerk' op scholen waar kinderen taalachterstand hebben.

Voorbeeldrol

De voorbeeldrol die de Vlissingse bibliotheek een aantal jaren geleden vervulde voor Nederland is met deze bezuinigingen definitief ten einde. "Het was het beste van het beste, maar helaas; we moeten de tering naar de nering zetten."