"Onduidelijkheid regels 30 april"

Ondanks brieven en informatiebijeenkomsten van de gemeenten zeggen ze nog niet helder te hebben wat wel en niet is toegestaan tijdens het koninklijk bezoek op 30 april.
De organisatie probeert duidelijkheid te scheppen door de website www.koninginnedag2010.nl waar allerlei informatie te vinden is. Ook worden vragen telefonisch beantwoord.