"Financiën krimpregio's nog gezond"

Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit Groningen.
Krimpgemeentes krijgen van het Rijk een hogere uitkering per inwoner uit het gemeentefonds. Daarmee wordt gecompenseerd dat de gemeentes minder verdienen door de dalende verkoop van bouwgrond, terwijl veel uitgaven, zoals voor onderwijs, bibliotheken en sportvoorzieningen, nog lange tijd gelijk blijven.