​Provinciale Staten zetten extra rem op kustbebouwing

© OZ

Onduidelijk

MIDDELBURG - Nu heeft de provincie negen zogenoemde recreatieve hotspots aan de kust aangewezen waar ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. Maar de grenzen van die hotspots zijn volgens GroenLinks onduidelijk. De partij is bang dat die grenzen worden opgerekt in het voordeel van recreatieondernemers.
Kustvisie
De provincie werkt samen met het waterschap, Rijkswaterstaat, de Zeeuwse kustgemeenten, natuurorganisaties en het bedrijfsleven aan een kustvisie. Op verzoek van GroenLinks moest gedeputeerde Carla Schönknecht vanochtend tekst en uitleg geven over hoe die kustvisie tot stand komt.

Grenzen duidelijk

GroenLinks diende aan het eind van het debat samen met D66 en 50Plus een motie in waarin staat dat de grenzen van de gebieden waarin wel en niet gebouwd mag worden duidelijker moeten worden gemaakt. De afgebakende gebieden moeten wat GroenLinks betreft in de kustvisie worden opgenomen. Provinciale Staten nemen in december een besluit over de kustvisie.

Voor de bühne

Hoewel Schönknecht Provinciale Staten nog adviseerde er niet mee in te stemmen omdat dit gesprekken met de andere partijen lastig maakt, steunde een ruime meerderheid de motie van GroenLinks. Alleen VVD, SGP en ChristenUnie waren tegen. Fractievoorzitter Jan-Henk Verburg noemde de motie 'een actie voor de bühne'.