Provincie op zoek naar munitie WOII

De inventarisatie is nodig omdat er bij grondwerkzaamheden nog regelmatig explosieven worden gevonden.
Dankzij archiefonderzoek is er al een redelijk beeld van de dumpplekken, maar met behulp van ouderen die mogelijk meer weten, kan de kaart compleet worden gemaakt.
De provincie gaat flyers en posters met een oproep verspreiden.